Først besøg i buskende og derefter lidt græs. Så familie Foto.dd.